OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.presence.cz jakož i dodavatelem prodávající je společnost New Presence Jewels s.r.o., se sídlem
Zarámí 4422, 760 01 Zlín, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 186909, IČ: 24188301, DIČ: CZ24188301, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou pro platnou elektronickou objednávku je vyplnění všech povinných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Předtím, než zákazník objednávku potvrdí, bude mít možnost celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže zákazník bude mít zájem některou položku v objednávce změnit, může to učinit pomocí tlačítka „zpět“, kterým se vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky zákazník souhlasí, tlačítkem „dokončit“ bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s potvrzením objednávky.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky.

Cena zboží je stanovena pro modelovou řadu a není ovlivněna váhou kovu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list.

Zboží se dodává jen na území České republiky.

Možné způsoby úhrady zboží:
1. Dobírkou – zboží zaplatíte při převzetí zásilky
2. Hotově – vybrané zboží si vyzvednete osobně na Vámi vybrané prodejně

DODACÍ PODMÍNKY

Pokud je v detailu zboží uvedeno, že zboží je dostupné, bude toto zboží expedováno do 5 pracovních dnů od provedení objednávky. V případě, že zboží není skladem, bude dodací lhůta dohodnuta se zákazníkem individuálně. Není-li možné objednané zboží dodat v uvedeném termínu, bude prodávající zákazníka o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne zboží jiné, srovnatelné s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat souhlas zákazníka.

Zákazník je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje zákazníkovi zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Převzetím zboží. a podpisem o převzetí zboží dopravci zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v balíku.

Objednávky zasíláme pouze na území České republiky.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník může do 14 dnů odstoupit od smlouvy.

N.JOY CARD VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRÉSENCE

Zákaznický systém N.JOY card je určen zákazníkům prodejen PRÉSENCE. Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky kamenných obchodů. Internetový obchod www.presence.cz není do tohoto sytému zařazen.

VÝHODY ZÁKAZNICKÝCH KARET:

 • Zákaznická karta N.JOY card bude zákazníkovi vystavena na základě vyplnění nezbytných údajů v elektronickém registračním formuláři, který je k dispozici v aplikaci tabletu, obsluhovaném prodavačkou, na všech prodejnách PRÉSENCE a Certa v České republice.
 • Za každou utracenou 1 Kč získáte 1 bod.
 • Body lze vyměnit za slevový voucher již další den od Vašeho nákupu, dosahují-li však Vaše nasbírané body potřebné hranice.
 • Hranice potřebné pro získání slevového voucheru jsou následující:
  • 5 000 b. = Voucher na slevu 500 Kč
  • 10 000 b. = Voucher na slevu 1 000 Kč
  • 20 000 b. = Voucher na slevu 2 000 Kč
 • Informace o stavu bodového konta je možné kdykoliv zjistit po přihlášení na webové stránky https://www.njoycard.cz nebo na našich prodejnách.
 • V případě zájmu má zákazník možnost získávat aktuální informace o nabídce e-mailem
 • N.Joy karty jsou vydávány na všech prodejnách Présence a Certa v České republice.

ZPĚTNĚ DOLOŽENÉ PRODEJNÍ DOKLADY JSOU PŘIJÍMÁNY ZA TĚCHTO PODMÍNEK:

 • zákazník musí předložit originál paragonu, kde je vidět uskutečněný prodej
 • o tom, zda budou uskutečněné nákupy dodatečně doplněny a jak rozhoduje společnost New Presence Jewels s.r.o. (dodatečné doplnění není tedy automatické)

Poskytovatel New Presence Jewels s.r.o. si vyhrazuje právo měnit smluvní podmínky i bez předchozího souhlasu zákazníka a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové znění na svých webových stránkách www.presence.cz.

Věrnostní program provozuje společnost Cortex a.s., U Elektry 974/1c 190 00 Praha 9, info@njoycard.cz

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje zákazník prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě odeslání objednávky. Jakmile zákazník obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží zákazníkovi, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je zákazník po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 15.9.2017

 

Společnost CDI Internet Solutions, s.r.o. žádá o Váš souhlas s používáním souborů cookie pro účely výkonu a reklamy. Reklamní soubory cookie třetích stran používáme k tomu, abychom Vám mohli nabízet přizpůsobenou reklamu. Další informace nebo doplnění nastavení získáte kliknutím na tlačítko „Více informací“. Souhlasíte s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů? Více informací